Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Verksamhetsmål 2016

Här är Djurens Rätt Göteborgs verksamhetsmål för år 2016, som antogs av avdelningens medlemmar på årsmötet. 

Vår vision står kvar: ”Göteborg ska vara Sveriges vegovänligaste stad” och även för 2016 har vi valt att formulera förslaget till verksamhetsplan i form av tydliga mätbara mål. Vår utgångspunkt för förslaget är dels vad Djurens Rätts stadgar säger om lokalorganisationers uppgifter, dels vår intention att förvalta och utbilda de många nya aktiva som har sökt sig till avdelningen under året, samt en strävan att i större utsträckning delta i riksorganisationens kampanjer.

Medlemsrekrytering:

1)  Vid utgången av 2016 ska antalet medlemmar i Gbg ha ökat med minst 200 medlemmar från årsskiftet 2015/2016.

Att sprida information om Djurens Rätts sakfrågor:

2 a) Under 2016 ska avdelningen anordna minst ett föredrag som rör någon av Djurens Rätts sakfrågor.

2 b) Under 2016 ska avdelningen anordna minst två materialutdelningar, varav minst en ska ske i något av Göteborgs ytterområden.

2 c) Under 2016 ska avdelningen generera eller medverka i media minst 50 gånger.

 Att verka för ett aktivt studiearbete bland medlemmar och andra intresserade i frågor som rör Djurens Rätts verksamhet:

3 a) Under 2016 ska avdelningen anordna en grundutbildning för nya aktiva

3 b) Under 2016 ska avdelningen anordna en studiecirkel som rör någon av Djurens Rätts sakfrågor.

 Att delta i riksorganisationens kampanjer

4) Under 2016 ska avdelningen delta i minst en av riksorganisationens kampanjer utöver att delta på sommarturnén eller dela information via sociala medier.

 Att verka för att Göteborg ska bli Sveriges vegovänligaste stad

5) Under 2016 ska avdelningen hålla minst två matutdelningar i livsmedelsbutiker

Har du frågor om våra verksamhetsmål? Maila goteborg@djurensratt.se.