Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Valkampanj 2018: Enkätsvar Göteborg

Inför valet 2018 har Djurens Rätt skickat ut enkäter till partier i kommunerna, så även i Göteborg. På denna sida kan du se svaren från de partierna som gav svar; Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Moderaterna.

Vegetarisk mat i skola, vård och offentlig förvaltning

Frågan löd: Hur ställer sig ditt parti till att verka för vegetariska dagar vid måltider inom skolan, vården och offentlig förvaltning?

Bra Förslag: Miljöpartiet, Vänsterpartiet

Dåligt Förslag: Moderaterna

Miljöpartiets kommentar: Vi har redan drivit igenom en ökning av den vegetariska maten och flera skolor serverar enbart vegetariskt mer än en dag i veckan.

Vänsterpartiets kommentar: En ökad andel vegetarisk mat är positivt för miljön, klimatet samt för djurens välbefinnande.

Moderaternas kommentar: Vi prioriterar människors valfrihet och tycker detta är särskilt viktigt inom t ex vården där människor är i beroendeställning till det offentliga och har begränsad valfrihet i övrigt.

Djurens Rätt Göteborg säger

Djurens Rätt anser att det är fel att föda upp djur för att ätas, när människor har valet att inte äta dem och fortfarande ha en hälsosam kost. Läs mer om djur i livsmedelsindustrin här.

Mål för minskad köttkonsumtion inom det offentliga

Frågan löd: Hur ställer sig ditt parti till att sätta upp mål för hur köttkonsumtionen ska minska över tid i måltiderna inom det offentliga?

Bra Förslag: Miljöpartiet, Vänsterpartiet

Dåligt Förslag: Moderaterna

Miljöpartiets kommentar: Genom att ställa krav mer vegetariskt och på 100 % ekologiskt kött, vilket vi gör sedan 2012, har köttkonsumtionen i Göteborgs stads serveringar minskat.

Vänsterpartiets kommentar:  Vänsterpartiet Göteborg arbetar för att andelen vegetarisk mat ska öka på bekostnad av köttkonsumtionen i kommunens verksamheter.

Moderaternas kommentar: Vi prioriterar att upphandla kött som är producerat utifrån svenska kravkriterier.

Djurens Rätt Göteborg säger

Djurens Rätt anser att det är fel att föda upp djur för att ätas, när människor har valet att inte äta dem och fortfarande ha en hälsosam kost. Läs mer om djur i livsmedelsindustrin här.

Högre djurskyddskrav

Frågan löd: Hur ställer sig ditt parti till att kommunen ska ställa högre djurskyddskrav, till exempel krav på att djuren fått gå utomhus, vid inköp av varor och tjänster?

Bra Förslag: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna

Dåligt Förslag: Inga

Miljöpartiets kommentar: Göteborgs stad gör det redan genom krav på 100% ekologiskt kött och MP vill även lägga till djurskyddskrav eftersom viss ekologisk produktion tillåter inomhusuppfödning.

Vänsterpartiets kommentar: För Vänsterpartiet är djurens möjligheter till naturligt beteende och rätt till utevistelse centralt. Vi arbetar för att de djuretiska kraven ska vara höga i samband med de inköp kommunen gör.

Moderaternas kommentar: Vi menar att det är en rimlig och viktig ambition att öka andelen kött som är producerat utifrån svenska kravkriterier, inte minst utifrån ambitionen att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen.

Djurens Rätt Göteborg säger

Djurrätt finns idag inte som en politiskt aktiv fråga, men många partier har politik för djurskydd därav det är relevant att veta hur de ställer sig. Högre djurskyddskrav kan låta djur få utlopp för naturliga beteenden inom industrin, men att födas upp för andras skull är fortfarande ett förtryck. Detta gäller även ekologisk uppfödning, där slakten i stort sett alltid är densamma. Läs gärna mer om skillnaderna mellan ekologiskt och konventionellt för grisar, kor och kycklingar på Djurens Rätts hemsida, där du även kan läsa mer om slakt.

Begränsningar för fyrverkeri

Frågan löd: Hur ställer sig ditt parti till att införa lokala fyrverkeribegränsningar i kommunen under vissa dagar under året, till exempel till timmarna närmast tolvslaget under nyårsafton?

Bra Förslag: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna

Dåligt Förslag: Inga

Miljöpartiets kommentar: Vi har inte hittat något effektivt sätt att se till att begränsningar eller förbud efterlevs men har satt igång arbete i kommunen för att det ska kunna göras.

Vänsterpartiets kommentar:  Vänsterpartiet Göteborg är generellt positiva till att begränsa fyrverkerier till vissa dagar och tider på året. Frågan utreds just nu i kommunen.

Moderaternas kommentar: Moderaterna har tagit initiativ till att utreda begränsningar för fyrverkerier i staden. För att nå framgång med restriktioner bör dock lagen ändras och framförallt Polismyndighetens resurser ökas. När inte Polisen har förmåga att tillse att ett förbud efterlevs är det tyvärr verkningslöst.

Djurens Rätt Göteborg säger

Fyrverkerier stör och skrämmer både vilda och tama djur. Djurens Rätt vill att fyrverkerier som kan skada djur skall förbjudas. Läs gärna mer här.

Avstå cirkus med vilda djur på kommunens mark

Frågan löd: Hur ställer sig ditt parti till att avstå från att upplåta mark i kommunen till cirkusar med vilda djur?

Bra Förslag: Miljöpartiet, Vänsterpartiet

Dåligt Förslag: Moderaterna

Miljöpartiets kommentar: Ingen kommentar.

Vänsterpartiets kommentar: Vänsterpartiet anser att det finns starka skäl ur djurskyddshänseende att vara restriktiv mot vilka djur som tillåts på cirkus – inte minst vilda djur.

Moderaternas kommentar: Cirkus är inte i lag förbjudet. Därmed är det inte rimligt att en kommun ska sträva efter att åstadkomma lokala näringsförbud.

Djurens Rätt Göteborg säger

Djurens Rätt anser att djur inte är underhållningen, därmed bör inga djur användas på cirkus. Men speciellt för vilda djur kan de trånga utrymmena och transporterna vara plågsamma. Det kommuner kan göra för att motverka djur på cirkus är att inte låta dem använda kommunens mark. Läs gärna mer om cirkus på Djurens Rätts hemsida.

Utökade naturreservat

Frågan löd: Hur ställer sig ditt parti till att upprätta och utöka kommunala naturreservat till förmån för kommunens vilda djurliv?

Bra Förslag: Miljöpartiet, Vänsterpartiet

Dåligt Förslag: Moderaterna

Miljöpartiets kommentar: Göteborgs stad har ett aktivt arbete med att skapa nya naturskyddsområden och MP driver på det arbetet. I maj invigs det senaste; Amundön.

Vänsterpartiets kommentar: Vi ser positivt på att titta på och diskutera frågan vidare.

Moderaternas kommentar: I Sverige är redan 13 % av landarealen skyddad enligt Miljöbalken. 85 % utgörs av naturreservat. Att lägga ytterligare mark i reservat skulle göra det ytterligare svårare att bygga bostäder. Med rådande bostadsbrist måste bostadsbyggandet ges prioritet.

Djurens Rätt Göteborg säger

Samhället utformas allt som oftast efter människans behov och djurens hamnar därmed ofta i kläm. Läs mer om samhällsbyggande på Djurens Rätts hemsida.

Avslutande fråga: Vad gör ditt parti för djuren

Frågan löd: Vad gör ditt parti på kommunal nivå för att att skapa en bättre tillvaro för djuren?

Miljöpartiets svar: Utöver ovanstående som till väldigt stor del är MP-politik som vi drivit igenom har vi höga krav på vilken fisk som serveras. Vi har också arbetat för att inte fortsätta hålla vilda djur i djurparken Slottsskogen.

Vänsterpartiets svar: Vänsterpartiet Göteborg arbetar bl.a. för mer vegetarisk mat i kommunens verksamheter och höga djuretiska krav vid upphandlingar.

Moderaternas svar: Vi eftersträvar balans mellan människans behov och naturens förmåga. Vi eftersträvar en stad där bostäder och  trafik kan samsas med grönytor.